Home 100 Marathon club Home 100 Marathon club 100 Marathon Club Nederland
 
Reglement

Op de pagina staat het reglement van de 100 Marathon Club Nederland. Marathons / Ultra's in de persoonlijke lijsten van de leden die voldoen aan het reglement bepalen de plaats in de ranglijst.

In de persoonlijke lijst staan alle door een lid gelopen marathons / Ultra's. Hierin kunnen ook wedstrijden voorkomen die niet voldoen aan het reglement. Voorwaarde is hiervoor een afstand van minimaal 42195 meter, gelopen tijdens een georganiseerd hardloopevenement dat is opgenomen in een internationale of landelijke loopagenda en met een bruto eindtijd die voldoet aan de criteria voor geldige prestaties tijdens snelwandelevenementen of is gelopen binnen de door de organistie gestelde limiet. Indien de organisatie een zeer ruime limiet hanteerd wordt dit gezien als geen limiet. Indien er door de organisatie geen limiet is gesteld kan de bruto eindtijd eventueel worden verhoogt door de zwaarte van het parcours.

Soms zijn ook prestaties geleverd tijdens snelwandelevenemeneten geldig voor de persoonlijke lijst. Voor afstanden tot 100 kilometer moet dan de gemiddelde snelheid 7 minuten/kilometer(8,5 km/uur) zijn. Voor afstanden groter dan 100 kilometer wordt de gemiddelde snelheid langzaam afgebouwd naar 9 minuten/kilometer(6,7 km/uur) bij 100 mijl. In onderstaande grafiek is dit schematisch weergegeven. Als voorbeeld zie je ook een rode stip en een groene stip. Rode stip voor een prestatie die niet voldoet en een groene stip voor een prestatie die wel voldoet.

snelwandelprestaties 100mcnl
Reglement 100 Marathon Club Nederland

Reglement 100 Marathon Club Nederland

1. Algemeen

1.1 Deelname aan de 100 Marathon club Nederland staat open voor marathon en ultralopers in de Benelux en Beneluxers die wonen in het buitenland.

1.2 Deelnemers kunnen alleen dan wedstrijden aan hun lijst toevoegen indien een compleet ingevuld deelname formulier is ingevuld en zij per email een bevestiging van hun login en wachtwoord hebben ontvangen.

1.3 De wedstrijden die voldoen aan het reglement vormen de ranglijst van de 100mcnl leden.

1.4 Als wedstrijden tellen alle hardloop-evenementen van marathon afstand of langer die op de wedstrijdkalender staan van de IAAF en/of IAU.

1.5 Hardloop-evenementen van marathon afstand of langer die niet op de IAAF en / of IAU wedstrijdkalender staan tellen alleen als:
- de juiste afstand wordt gelopen ofwel 42195 meter of meer,
- de beoogde prestatie wordt geleverd, ofwel de afstand wordt afgelegd na de officiële start en binnen de tijdslimiet,
- er bewijs is van de prestatie ofwel er is een eindklassement opgemaakt,
- het hardloop-evenement minimaal 4 weken vooraf bekend is gemaakt in een internationale of landelijke loopagenda of minimaal 4 weken vooraf akkoord is bevonden door de 100 Marathon club Nederland,
- het parcours vooraf is vastgelegd,
- het parcours is gemarkeerd of zeer eenvoudig met GPS is te lopen,
- het geen groepsloop is,
- het geen trainingsloop of sponsorloop zonder wedstrijdkarakter is,
- er minimaal 3 deelnemers starten.

1.6 Deelnemer kan verzocht worden om een bewijs te overleggen dat een wedstrijd is volbracht. Dit bewijs dient minimaal de datum; de afstand; de tijd waarin het evenement is volbracht; positie in de uitslag en een ondertekening van de organisatie te bevatten.

2. Aanvullingen

Limieten

2.1 Een marathon is alleen geldig voor de 100 Marathon club Nederland als hij wordt gelopen binnen 6 uur. Voor een 100KM wedstrijd is dit 15 uur. Ongeacht de hoogtemeters en aard van het parcours.

2.2 Voor bergraces en trails vanaf Ultra Long is 2.1 niet van toepassing en worden de limieten van de organistatie gehanteerd.

2.3 Indien in de uitslag van een uurloop niet is te zien dat er is voldaan aan 2.1 dan is de minimale afstand voor een 12 uurs 70KM en voor een 24 uurs 140KM.

2.4 Voor hardloop-evenementen zonder tijdslimiet geld een minimum snelheid van 7 min/km. Voor een marathon betekend dit een tijdlimiet van 5 uur en voor een 100KM wedstrijd een tijdslimiet van 12 uur. Leeftijd van de loper/loopster, aard van het parcours en gelopen hoogtemeters kunnen de tijdslimiet verlengen:
- Voor leden van de leeftijd 70 t/m 74 is de tijdslimiet 5:30 en voor leden 75 en ouder 6:00.
- Voor elke 500 hoogtemeters wordt de tijdslimiet met 30 minuten verlengd.
- Voor trails wordt, voor elke 42 kilometer, de tijdlimiet met 30 minuten verlengd.

Meerdaagsen

2.4 Bij een dubbeldekker wordt op twee opeen volgende dagen minimaal de marathon afstand hardgelopen. Voor een dubbeldekker zonder tijdlimiet is 2.4 van toepassing.

2.5 Bij deelname aan een meerdaags hardloop-evenementen zonder tijdlimiet, waarbij op drie of meer opeen volgende dagen minimaal de marathon afstand wordt gelopen, geld een minimum snelheid van 6km/uur ongeacht de hoogtemeters.

2.6 Bij dubbeldekkers en meerdaags hardloop-evenementen welke ook dagen met een afstand minder dan de marathon bevat, tellen alleen de dagen van minimaal de marathon afstand. Indien er geen tijdlimiet is gesteld door de organisatie zijn 2.4 en 2.5 van toepassing voor de dagen van minimaal de marathon afstand.

Ultra's

2.7 Ultra afstanden tellen als 1 enkele wedstrijd ongeacht de afstand of duur.

2.8 Bij opgave tijdens een ultra gelopen in 2011 of eerder telt deze wedstrijd alleen indien er vooraf door de organisatie is aangegeven dat er een klassement voor bepaalde deel-afstanden wordt gemaakt. Bij opgave van een Ultra gelopen na 2011 telt een wedstrijd als in de uitslagen het resultaat is opgenomen en voldoet aan 2.4 of is gelopen binnen de door de organistie gestelde limieten. Indien de organisatie een zeer ruime limiet hanteerd wordt dit gezien als geen limiet en is 2.1 van toepassing.

Uurlopen

2.9 Uurlopen tellen als 1 wedstrijd, ook indien deze de 24 uur overschrijden, tenzij per dag een apart klassement opgemaakt en gepubliceerd wordt.

3. Arbitrage

3.1 Het bestuur van de 100 Marathon Club Nederland beslist in geval van twijfel over de validiteit van een wedstrijd.

4. Uitzonderingen

De volgende wedstrijden voldoen niet aan het reglement maar zijn d.m.v. 3.1 valide.

4.1 Onderstaande (groeps)lopen zijn valide omdat ze in het verleden door de koppeling met UltraNED ten onrechte in de keuzelijst zijn opgenomen als valide wedstrijden. Deze (groeps)lopen zijn door leden veelvuldig gelopen. Om nieuwe leden niet te benadelen in hun ambitie om 100 marathons te lopen zijn alle toekomstige edities valide. Deze (groeps)lopen hebben niet 2.3 als eis.
- Silvester Marathon / Ultra, Meersen
- Galgenbergmarathon, Rhenen
- De drie edities van André's Kromme Rijn Marathon, Utrecht(2010 - 2012)
- De vijf edities van Rondje Amersfoort / Squeezy trainingsmarathon, Amersfoort(2008 - 2012)

4.2 Onderstaande (groeps)lopen zijn valide omdat ze in het verleden door de koppeling met UltraNED ten onrechte in de keuzelijst zijn opgenomen als valide wedstrijden. Deze( groeps)lopen zijn door leden sporadisch gelopen. Hierdoor zijn er bijna geen nadelige gevolgen voor nieuwe leden en zijn alleen de edities t/m 2011 valide. Deze (groeps)lopen hebben niet 2.3 als eis.
- Eifelstieg
- Decke Tünnes Quasselultramarathon, Euskirchen
- Null Lauf, Georgsmarienhütte
- Landgoed Twente marathon, Rossum

4.3 100KM Dodentocht, Bornem is als uitzondering opgenomen om iedereen de mogelijkheid te geven een 100KM te lopen. De Dodentocht heeft een goede tijdregistratie zodat voortgang en eindresultaat na afloop bekend zijn. Wel is de eis om de volledige 100KM te lopen

4.4 Jubileum-marathons die alleen voldoen aan de eis "marathonafstand". Na 2011 geld dit alleen nog voor marathons van leden i.h.k.v de 100, 250, 500, 750 of 1000ste marathon.

4.5 Marathon Kasterlee 2010, Kasterlee, De editie van 2010 bleek na de finish geen 42195 meter. Leden hebben deze bijna-marathon echter in de veronderstelling gelopen dat hij de juiste afstand had.

4.6 Marathon of Ultra afstand gelopen tijdens een triathlon, duathlon of run bike run. Tijdens een run bike run van 15km/105km/30km wordt een afstand gelopen van 45KM en voldoet daarmee aan eis van de minimale afstand. Deze triathlon, duathlon of run bike run moet wel voldoen aan de eisen genoemd in 2.1 van het reglement.

5. Definities

Bergrace: een wedstrijd die in de bergen plaatsvindt, kan over verharde paden gaan.

Dubbeldekker: een wedstrijd waarbij op twee opeenvolgende dagen een etappe wordt gelopen.

Marathon: een wedstrijd over een afstand van 42195 meter.

Meerdaagsen: een wedstrijd waarbij op twee of meer opeenvolgende dagen een etappe wordt gelopen.

Ultra: een wedstrijd over een afstand van meer dan 42195 meter.

Uurlopen: een wedstrijd waarbij binnen een bepaalde tijd een zo groot mogelijk afstand word gelopen.

Trail:een wedstrijd met minimaal 80% onverhard over vlak of heuvelachtig terrein.Voor de classificatie van de trails wordt die van de ITRA gebuikt:
- Trail : onder 42 km
- Trail Ultra Medium (M) : 42 km t/m 69 km
- Trail Ultra Long (L) : 70 km t/m 99 km
- Trail Ultra XLong (XL) : 100 km en meer