Home 100 Marathon club 100 Marathon Club Nederland
 
Reglement

Op deze pagina staat het reglement van de 100 Marathon Club Nederland. Marathons / Ultra's in de persoonlijke lijsten van de leden die voldoen aan het reglement bepalen de plaats in de ranglijst.

In de persoonlijke lijst staan alle door een lid gelopen marathons / Ultra's. Hierin kunnen ook wedstrijden voorkomen die niet voldoen aan het reglement. Minimale voorwaarde hiervoor is:
- een afstand van minimaal 42195 meter
- een georganiseerd hardloop-wedstrijd die is opgenomen in een internationale of nationale loop-agenda
- gelopen eindtijd voldoet aan de cutoff tijden van de 100MCNL.

Prestaties geleverd tijdens (snel)wandelevenemeneten kunnen ook geldig zijn voor de persoonlijke lijst als ze voldoen aan de minimale eisen voor de persoonlijke lijst. Is er een uitslag van het (snel)wandelevenemeneten en wordt voldaan aan de eisen van het reglement dan is de prestatie ook geldig voor de ranglijst.

Reglement 100 Marathon Club Nederland

Reglement 100 Marathon Club Nederland

1. Algemeen

1.1 Deelname aan de 100 Marathon club Nederland staat open voor marathon en ultralopers in de Benelux en Beneluxers die wonen in het buitenland.

1.2 Deelnemers kunnen alleen dan wedstrijden aan hun lijst toevoegen indien een compleet ingevuld deelname formulier is ingevuld en zij per email een bevestiging van hun login en wachtwoord hebben ontvangen.

1.3 De wedstrijden die voldoen aan het reglement vormen de ranglijst van de 100mcnl leden.

1.4 Als wedstrijden tellen alle hardloop-wedstrijden van marathon afstand of langer die op de wedstrijdkalender staan van de IAAF en/of IAU.

1.5 Hardloop-wedstrijden van marathon afstand of langer die niet op de IAAF en / of IAU wedstrijdkalender staan tellen alleen als:
- de hardloop-wedstrijd minimaal 4 weken vooraf bekend is gemaakt in een internationale of landelijke loopagenda of minimaal 4 weken vooraf akkoord is bevonden door de 100 Marathon club Nederland,
- informatie over de hardloop-wedstrijd voor iedereen openbaar is,
- de juiste afstand wordt gelopen ofwel 42195 meter of meer,
- de beoogde prestatie wordt geleverd, ofwel de afstand wordt afgelegd na de officiële start en binnen de tijdslimiet,
- iedereen start gelijktijdig c.q. in startgroepen direct achterelkaar,
- eventueel is een start na de officiële start toegestaan, voorwaarden zijn dan wel:
      • dat de finishtijd voor de officiële eindtijd van de hardloop-wedstrijd ligt,
      • dat de organisatie de starttijd registreert zodat de juiste nettotijd in de uitslag komt.
- om te zorgen dat alle lopers zo dicht mogelijk bij elkaar finishen is op basis van de verwachte looptijd bij meerdaagse etappelopen en wedstrijden vanaf 100 kilometer per deelnemer een afzonderlijke starttijd toegestaan,
- het parcours vooraf is vastgelegd en voor iedereen hetzelfde is,
- het parcours is gemarkeerd of zeer eenvoudig met GPS is te lopen,
- er bewijs is van de prestatie ofwel er is een door de organisatie opgemaakt eindklassement of registratie waarin de 100mcnl cuttoff staan/zijn te herleiden,
- er minimaal 3 deelnemers starten,
- het geen groepsloop c.q. een gedeeltelijke groepsloop waar het, langste, solo deel minder is dan 42195 meter,
- het geen virtuele loop is,
- het geen trainingsloop of sponsorloop zonder wedstrijdkarakter is.

1.6 Deelnemer kan verzocht worden om een bewijs te overleggen dat een wedstrijd is volbracht. Dit bewijs dient minimaal de datum; de afstand; de tijd waarin de wedstrijd is volbracht; positie in de uitslag en een ondertekening van de organisatie te bevatten.

1.7 Deelnemers worden verwijderd van de site als blijkt dat ze onjuiste resultaten registreren, het 100MCNL reglement of de door de 100MCNL gestelde cutoffs negeren.

1.8 Deelnemers kunnen alleen wedstrijden registreren als ze akkoord gaan met het reglement en de door de 100MNCL gestelde cutoffs. Vragen over reglement en cutoffs worden alleen beantwoord voor het lopen van de wedstrijd.

2. Aanvullingen

Limieten

2.1 Een marathon is alleen geldig voor de 100 Marathon club Nederland als hij wordt gelopen binnen 6 uur. Voor een 100KM wedstrijd is dit 15 uur. Ongeacht de hoogtemeters en aard van het parcours.

2.2 Voor bergraces, Iron Vikings, Ultra Vikings, Spartan Ultra, 100 mijl+ en trails vanaf Ultra Long is 2.1 niet van toepassing en worden de limieten van de organisatie gehanteerd.

2.3 Indien in de uitslag van een uurloop niet is te zien dat er is voldaan aan 2.1 dan is de minimale afstand voor een 6 uurs 42195 meter, voor een 12 uurs 70KM en voor een 24 uurs 140KM.

2.4 Voor hardloop-wedstrijden zonder tijdslimiet geld een minimum snelheid van 7 min/km. Voor een marathon betekend dit een tijdlimiet van 5 uur en voor een 100KM wedstrijd een tijdslimiet van 12 uur. Leeftijd van de loper/loopster, aard van het parcours en gelopen hoogtemeters kunnen de tijdslimiet verlengen:
- Voor leden van de leeftijd 70 t/m 74 is de tijdslimiet 5:30 en voor leden 75 en ouder 6:00.
- Voor elke 500 hoogtemeters wordt de tijdslimiet met 30 minuten verlengd.
- Voor trails wordt, voor elke 42 kilometer, de tijdlimiet met 30 minuten verlengd.

2.5 Voor de totaaltijd van een triple marathon is de cutoff gelijk aan het 126 kilometerpunt van een 140 kilometer tijdens een 24 uur. De cutoff op 126 kilometer is 21 uur en 30 minuten.

2.6 Voor het bepalen van de 100MCNL cutoff wordt de limiet gebruikt die de lopers de meeste tijd geeft. Daarbij wordt de cutoff afgerond naar de er boven liggende minuut.

Meerdaagsen

2.7 Bij een dubbeldekker wordt op twee opeen volgende dagen minimaal de marathon afstand hardgelopen. Voor een dubbeldekker zonder tijdlimiet is 2.4 van toepassing.

2.8 Bij deelname aan een meerdaags hardloop-wedstrijden, waarbij op drie of meer opeen volgende dagen minimaal de marathon afstand wordt gelopen, geld een minimum snelheid van 6km/uur. Leeftijd van de loper/loopster, aard van het parcours en gelopen hoogtemeters kunnen de tijdslimiet verlengen. Gelijk bij 2.4.

2.9 Bij dubbeldekkers en meerdaags hardloop-wedstrijden welke ook dagen met een afstand minder dan de marathon bevat, tellen alleen de dagen van minimaal de marathon afstand. Indien er geen tijdlimiet is gesteld door de organisatie zijn 2.4 en 2.5 van toepassing voor de dagen van minimaal de marathon afstand.

Ultra's

2.10 Ultra afstanden tellen als 1 enkele wedstrijd ongeacht de afstand of duur.

2.11 Bij opgave tijdens een ultra gelopen in 2011 of eerder telt deze wedstrijd alleen indien er vooraf door de organisatie is aangegeven dat er een klassement voor bepaalde deel-afstanden wordt gemaakt. Bij opgave van een Ultra gelopen na 2011 telt een wedstrijd als in de uitslagen het resultaat is opgenomen en voldoet aan 2.1 of is gelopen binnen de door de organisatie gestelde limieten. Indien de organisatie een zeer ruime limiet hanteert wordt dit gezien als geen limiet en is 2.4 van toepassing.

Uurlopen

2.12 Uurlopen tellen als 1 wedstrijd, ook indien deze de 24 uur overschrijden, tenzij per dag een apart klassement opgemaakt en gepubliceerd wordt.

3. Arbitrage

3.1 Het bestuur van de 100 Marathon Club Nederland beslist in geval van twijfel over de validiteit van een wedstrijd.

4. Uitzonderingen

De volgende wedstrijden voldoen niet aan het reglement maar zijn d.m.v. 3.1 valide.

4.1 Onderstaande (groeps)lopen zijn valide omdat ze in het verleden door de koppeling met UltraNED ten onrechte in de keuzelijst zijn opgenomen als valide wedstrijden. Deze (groeps)lopen zijn door leden veelvuldig gelopen. Om nieuwe leden niet te benadelen in hun ambitie om 100 marathons te lopen zijn alle toekomstige edities valide. Deze (groeps)lopen hebben niet 2.4 als eis.
- Silvester Marathon / Ultra, Meersen
- Galgenbergmarathon, Rhenen
- De drie edities van André's Kromme Rijn Marathon, Utrecht(2010 - 2012)
- De vijf edities van Rondje Amersfoort / Squeezy trainingsmarathon, Amersfoort(2008 - 2012)

4.2 Onderstaande (groeps)lopen zijn valide omdat ze in het verleden door de koppeling met UltraNED ten onrechte in de keuzelijst zijn opgenomen als valide wedstrijden. Deze( groeps)lopen zijn door leden sporadisch gelopen. Hierdoor zijn er bijna geen nadelige gevolgen voor nieuwe leden en zijn alleen de edities t/m 2011 valide. Deze (groeps)lopen hebben niet 2.4 als eis.
- Eifelstieg
- Decke Tünnes Quasselultramarathon, Euskirchen
- Null Lauf, Georgsmarienhütte
- Landgoed Twente marathon, Rossum

4.3 Onderstaande (groeps)lopen zijn alleen de editie t/m 2020 valide. Deze zijn ten onrechte als valide wedstrijden gezien door de 100 Marathon Club Nederland. Vanaf editie 2021 zijn ze alleen geldig voor de persoonlijke lijst, mist voldaan aan de limieten van de 100 Marathon Club Nederland
- try-out Bostrail, Aalter
- try-out Sinterklaastrail, Aalter

4.4 100KM Dodentocht, Bornem is als uitzondering opgenomen om iedereen de mogelijkheid te geven een 100KM te lopen. De Dodentocht heeft een goede tijdregistratie zodat voortgang en eindresultaat na afloop bekend zijn. Wel is de eis om de volledige 100KM te lopen en dodentochten gelopen na 2017 moeten voldoen aan 2.1

4.5 Trail des Fantomes, La Roche-en-Ardenne, Belgie, de edities van 2021 en later. Gezien de zwaarte van deze zeer technische trail is voor alle afstanden de cutoff van de organisatie van toepassing.

4.6 De vanuit de pedestrianism onstane zesdaagse lopen (144 uurs loop) met IAU label is de vereiste dat er minimaal 252 kilometer is gelopen.

4.7 Jubileum-marathons die alleen voldoen aan de eis "marathonafstand". Na 2011 geld dit alleen nog voor marathons van leden i.h.k.v. de 100, 250, 500, 750 of 1000ste marathon.

4.8 Marathon Kasterlee 2010, Kasterlee, De editie van 2010 bleek na de finish geen 42195 meter. Leden hebben deze bijna-marathon echter in de veronderstelling gelopen dat hij de juiste afstand had.

4.9 Marathon of Ultra afstand gelopen tijdens een triathlon, duathlon of run bike run. Tijdens een run bike run van 15km/105km/30km wordt een afstand gelopen van 45KM en voldoet daarmee aan eis van de minimale afstand. Deze triathlon, duathlon of run bike run moet wel voldoen aan de eisen genoemd in 2.1 van het reglement.

5. Coronapandemie, COVID-19

Corona 18 maart 2020 - 15 juni 2020
I.v.m. de COVID-19 heeft de 100 Marathon Club Nederland besloten dat marathon's / ultra's na 18 maart 2020 niet geldig zijn voor de 100 Marathon Club Nederland. Voor de 100 Marathon Club Nederland zijn marathon's / ultra's weer geldig als ,door versoepeling van de coronamaatregelen, het organiseren van marathon's / ultra's en vrij reizen weer is toegestaan.
Corona 16 juni 2020 - 14 oktober 2020
Nu het vanaf 11 mei weer is toegestaan om samen buiten te sporten en op 15 juni 2020 weer mogelijk is om vrij te reizen binnen de EU zijn vanaf 15 juni 2020 gelopen marathon's / ultra's weer geldig voor de 100 Marathon Club Nederland. Voorwaarden zijn:
- de organisatie van de marathon / ultra zorgt dat er wordt voldaan aan de lokale coronamaatregelen en de deelnemer leeft deze na,
- er wordt voldaan aan het reglement van de 100 Marathon Club Nederland.
Tot we weer terug zijn naar "normaal" is, bij een deelnemers aantal groter dan toegestaan volgens de lokale coronamaatregelen, een vrije start over meerdere dagen toegestaan. Voorwaarde daarbij is dat de organisatie zorgdraagt voor de tijdwaarneming.
Corona 15 oktober 2020 - 22 oktober 2020
Marathons en Ultra's zijn pas weer geldig als de situatie weer terug is op risiconiveau "ernstig". Als 100 marathon club Nederland willen we niemand aanzetten om te handelen in strijd met maatregelen van de overheid c.q. in de geest van deze maatregelen. Daarom gaat de 100 Marathon Club Nederland site dicht, inloggen is dan niet meer mogelijk. In Belgie is het lopen van marathons nog mogelijk echter vanuit Nederland geld "ga alleen naar Belgie als het echt nodig is", daarom zijn ook marathon's gelopen door Nederlanders in Belgie niet geldig voor de 100 Marathon Club Nederland. Marathon gelopen door Belgische leden in Belgie na 14 oktober 22:00 zijn geldig voor de 100 Marathon Club Nederland. Nadat Nederland weer op risiconiveau "ernstig" is kunnen Belgische leden hun marathons gelopen na 14 oktober alsnog registreren.
Corona vanaf 23 oktober 2020
Vanaf 23 oktober zijn de Corona maatregel in Belgie verscherp en zijn nagenoeg gelijk als in de maatregelen in Nederland. Voor de sport beteken dit net als in Nederland: Geen amateurwedstrijden meer en maximaal groepen van 4 personen mogen sport in het openbaar domein. Als 100 marathon club Nederland willen we niemand aanzetten om te handelen in strijd met maatregelen van de overheid c.q. in de geest van deze maatregelen. Voor Nederlandse leden waren daarom per 14 oktober gelopen marathons al niet meer geldig voor de 100 Marathon Club Nederland. Door de huidige situatie in Belgie (Alarmfase 4) zijn marathon gelopen na 23 oktober door Belgische leden in Belgie ook niet meer geldig voor de 100 Marathon Club Nederland.
Corona 9 juni 2021 - 25 juni 2021(Alleen voor Belgie)
Op 9 juni zijn de maatregelen verspoeld in Belgie, hierdoor zijn sportwedstrijden weer toegestaan in Belgie.
Corona vanaf 26 juni 2021
Op 26 juni is stap 4 van het openingsplan gezet, hierdoor zijn sportwedstrijden ook weer toegestaan in Nederland. De 100 Marathon Club Nederland is weer volledig open voor registratie van gelopen marathons en Ultra's Voorwaarden voor de gelopen marathon s en Ultra's zijn:
- de organisatie van de marathon / ultra zorgt dat er wordt voldaan aan de lokale coronamaatregelen en de deelnemer leeft deze na,
- er wordt voldaan aan het reglement van de 100 Marathon Club Nederland.
Tot we weer terug zijn naar "normaal" is, bij een deelnemers aantal groter dan toegestaan volgens de lokale coronamaatregelen, een vrije start over meerdere dagen toegestaan. Voorwaarde daarbij is dat de organisatie zorgdraagt voor de tijdwaarneming.
Corona 19 december 2021 - 25 januari 2022
Op 19 december is Nederland weer in lockdown gegaan. Omdat amateurwedstrijden tijdens de lockdown niet zijn toegestaan zijn gelopen marathon's en Ultra's in Nederland in deze periode (19 december 2021 - 25 januari 2022) niet geldig voor de 100 Marathon Club Nederland.

6. Definities

Bergrace: een trail die in het middel/hooggebergte(boven de 500 meter) plaatsvindt. Kan bij extreme hoogte verschillen over met steengruis verharde paden gaan en waarbij de hoogtemeters minimaal 5% van de afstand is.

Dubbeldekker: een wedstrijd waarbij op twee opeenvolgende dagen een etappe wordt gelopen.

Marathon: een wedstrijd over een afstand van 42195 meter.

Meerdaagsen: een wedstrijd waarbij op twee of meer opeenvolgende dagen een etappe wordt gelopen.

Ultra: een wedstrijd over een afstand van meer dan 42195 meter.

Uurlopen: een wedstrijd waarbij binnen een bepaalde tijd een zo groot mogelijk afstand word gelopen.

Trail:een wedstrijd met minimaal 80% onverhard over vlak of heuvelachtig terrein. Voor de classificatie van de trails wordt die van de ITRA gebuikt:
- Trail : onder 42 km
- Trail Ultra Medium (M) : 42 km t/m 69 km
- Trail Ultra Long (L) : 70 km t/m 99 km
- Trail Ultra XLong (XL) : 100 km en meer

1 augustus 2023